Cộng đồng Tài năngNếu bạn là người dùng đã đăng ký? Bấm vào đây để đăng nhập Các chứng chỉ đăng nhập có phân biệt chữ HOA-thường.


Nếu bạn là người dùng đã đăng ký? Bấm vào đây để đăng nhập Các chứng chỉ đăng nhập có phân biệt chữ HOA-thường.

Không ngừng kết nối

Chúng tôi đã có các công cụ bạn cần để đưa ra quyết định sáng suốt về nghề nghiệp của bạn

Tại Reckitt, nhân viên của chúng tôi được trao quyền tự do và tự chủ để thành công. Bạn sẽ được tôn trọng nhờ tài năng, ý tưởng và chuyên môn cá nhân của bạn. Bạn sẽ không phải làm việc một mình, bạn sẽ trở thành một phần của một cộng đồng gắn kết và gắn bó toàn cầu.

Tiềm năng là vô tận khi bạn kết hợp niềm đam mê với sự linh hoạt, trí tò mò, sự quyết tâm và trách nhiệm.

Chúng tôi cung cấp cho bạn các công cụ và thông tin cần thiết để kịp thời cập nhật với các cơ hội và khởi đầu mới nhất, nơi những kỹ năng độc đáo của bạn có thể phát huy. Hãy tham gia Cộng đồng Tài năng ngay hôm nay và giữ kết nối với chúng tôi.  

Không ngừng kết nối

Chúng tôi đã có các công cụ bạn cần để đưa ra quyết định sáng suốt về nghề nghiệp của bạn

Tại Reckitt, nhân viên của chúng tôi được trao quyền tự do và tự chủ để thành công. Bạn sẽ được tôn trọng nhờ tài năng, ý tưởng và chuyên môn cá nhân của bạn. Bạn sẽ không phải làm việc một mình, bạn sẽ trở thành một phần của một cộng đồng gắn kết và gắn bó toàn cầu.

Tiềm năng là vô tận khi bạn kết hợp niềm đam mê với sự linh hoạt, trí tò mò, sự quyết tâm và trách nhiệm.

Chúng tôi cung cấp cho bạn các công cụ và thông tin cần thiết để kịp thời cập nhật với các cơ hội và khởi đầu mới nhất, nơi những kỹ năng độc đáo của bạn có thể phát huy. Hãy tham gia Cộng đồng Tài năng ngay hôm nay và giữ kết nối với chúng tôi.  

Tham gia Cộng đồng tài năng của chúng tôi

Giữ liên lạc bằng cách tham gia vào mạng lưới của chúng tôi! Hãy nhập địa chỉ thư điện tử của bạn và cho chúng tôi biết một chút về bản thân bạn, chúng tôi sẽ đảm bảo bạn luôn được cập nhật về các sự kiện sắp diễn ra và những cơ hội phù hợp với mối quan tâm của bạn.

Stay connected by joining our network!

 

 

Stay connected by joining our network