R&D_th

R&D

ทีมวิจัยและพัฒนาของเราคืออัจฉริยะที่อยู่เบื้องหลังโซลูชันนวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตและบ้านของลูกค้าของเรามีสุขภาพดียิ่งขึ้นและมีความสุขมากขึ้น พวกเขาเป็นผู้บุกเบิกในนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยลูกค้า การทำงานในศูนย์วิทยาศาสตร์หกแห่งทั่วโลกช่วยให้พวกเขาเกิดประกายและขับเคลื่อนแนวคิดที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลง และพวกเขากำหนดมาตรฐานทั้งในด้านการทำงานเป็นทีมและด้านนวัตกรรม

ทีมวิจัยและพัฒนาของเราคืออัจฉริยะที่อยู่เบื้องหลังโซลูชันนวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตและบ้านของลูกค้าของเรามีสุขภาพดียิ่งขึ้นและมีความสุขมากขึ้น พวกเขาเป็นผู้บุกเบิกในนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยลูกค้า การทำงานในศูนย์วิทยาศาสตร์หกแห่งทั่วโลกช่วยให้พวกเขาเกิดประกายและขับเคลื่อนแนวคิดที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลง และพวกเขากำหนดมาตรฐานทั้งในด้านการทำงานเป็นทีมและด้านนวัตกรรม

ดูตำแหน่งงานในหมวดนี้