SQRC_th

Procurement

ทีมความปลอดภัย คุณภาพ กฎระเบียบ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราคอยดูแลพนักงาน ผู้บริโภค และธุรกิจของเรา งานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและคุณภาพของพวกเขาเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเรา นวัตกรรมของพวกเขาช่วยให้เราปฏิบัติตามทุกข้อกำหนดของเราได้ และความคิดสร้างสรรค์และการโฟกัสของพวกเขาช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับเราและลูกค้าของเราในทุกสิ่งที่เราทำและในทุกตลาดที่เราอยู่

ทีมความปลอดภัย คุณภาพ กฎระเบียบ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราคอยดูแลพนักงาน ผู้บริโภค และธุรกิจของเรา งานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและคุณภาพของพวกเขาเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเรา นวัตกรรมของพวกเขาช่วยให้เราปฏิบัติตามทุกข้อกำหนดของเราได้ และความคิดสร้างสรรค์และการโฟกัสของพวกเขาช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับเราและลูกค้าของเราในทุกสิ่งที่เราทำและในทุกตลาดที่เราอยู่

ดูตำแหน่งงานในหมวดนี้