Sales

ทีมขายของเรามีภารกิจที่ไม่รู้จบในการนำผลิตภัณฑ์ของเราออกไปสู่ชั้นวางและสู่มือของลูกค้าของเรา พวกเขารู้จักลูกค้าเป็นอย่างดี ทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและพันธมิตรทั่วโลก พวกเขาขับเคลื่อนการเติบโตที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและต่อ RB

ทีมขายของเรามีภารกิจที่ไม่รู้จบในการนำผลิตภัณฑ์ของเราออกไปสู่ชั้นวางและสู่มือของลูกค้าของเรา พวกเขารู้จักลูกค้าเป็นอย่างดี ทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและพันธมิตรทั่วโลก พวกเขาขับเคลื่อนการเติบโตที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและต่อ RB

ดูตำแหน่งงานในหมวดนี้